Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và ý nghĩa


Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hiện có 4 tuyến chuyên môn kỹ thuật căn cứ vào yêu cầu về phạm vi hoạt động chuyên môn, quy mô hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và năng lực thực hiện kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để phân tuyến chuyên môn, kỹ thuật.

 • Ý nghĩa của việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật:
  -    Phù hợp với hệ thống tổ chức mạng lưới khám chữa bệnh hiện nay của Việt Nam.
  -    Sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực của cơ sở y tế tuyến dưới, thuận lợi cho người bệnh. Giúp cho việc quản lý các đối tượng người bệnh tại mỗi cơ sở.
  -    Bảo đảm thuận lợi cho người dân được đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở gần nhất, thuận lợi với nơi cư trú hay làm việc, giảm chi phí đi lại không cần thiết. Phù hợp với quy định quản lý và phân bổ quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
  -    Giảm tải cho các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên (theo nghiên cứu, gần 80% các trường hợp bệnh tật có thể giải quyết ở các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, không cần thiết phải đến các cơ sở y tế tuyến tỉnh hay tuyến Trung ương).
  Việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật vừa bảo đảm hiệu quả sử dụng các cơ sở tuyến dưới (như Trạm y tế xã, Bác sĩ gia đình, Phòng khám đa khoa, Bệnh viện huyện) vừa tránh quá tải cho các Bệnh viện tuyến trên.
 • Nguyên tắc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 1
  -    Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh là phân loại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành các tuyến chuyên môn kỹ thuật quy định tại Điều 81 của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
  -    Căn cứ vào yêu cầu về phạm vi hoạt động chuyên môn, quy mô hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và năng lực thực hiện kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để phân tuyến chuyên môn, kỹ thuật.
  -    Việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật không làm hạn chế sự phát triển kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  bảo hiểm y tế - phân tuyến chuyên môn kỹ thuật


 • Các tuyến chuyên môn kỹ thuật:
  Dựa trên địa giới hành chính, phạm vi quản lý, khả năng chuyên môn và thực trạng về cơ sở vật chất của đơn vị y tế. Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước bao gồm 4 tuyến chuyên môn kỹ thuật như sau: 2
 • Tuyến xã, phường, thị trấn.
 • Tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
 • Tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Tuyến trung ương;

Căn cứ trên phân tuyến chuyên môn kỹ thuật ở trên, hệ thống cơ sở y tế khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu cũng có sự phân tuyến tương tự.

BA. Jerry Quan
Giám đốc Chăm sóc khách hàng

* Tham khảo thêm:
-    Các mã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của hệ thống Y khoa Phước An

-    Phân tuyến các cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 2016
-    Khi nào người tham gia bảo hiểm y tế cần chuyển tuyến

* Nguồn:

-    Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12;   
-    Thông tư số 43/2013/TT-BYT, ngày 11/12/2013 Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh   


Your Chat Plugin code