Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Ban biên soạn Dược thư quốc gia Việt Nam


BAN BIÊN SOẠN DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM

 

 

1.            GS.TS. Trần Ngọc Ân

2.            PGS. Trần Thị Hoàng Ba

3.            GS.TS. Trần Mạnh Bình

4.            GS.TS. Lương Sĩ Cần

5.            TS. Hoàng Thanh Châu

6.            PGS.TS. Ðào Kim Chi

7.            BSCKII. Nguyễn Hữu Chí

8.            GS.TS. Ðào Văn Chinh

9.            BS. Tạ Duy Chinh

10.        TS. Trịnh Hùng Cường

11.        DS. Ðỗ Quý Diệm

12.        GS. Lê Kinh Duệ

13.        TS. Nguyễn Tiến Dũng

14.        DS. Tạ Ngọc Dũng

15.        GS. TS. Phạm Tử Dương

16.        GS.TSKH. Bùi Ðại

17.        PGS.TSKH. Ðỗ Trung Ðàm

18.        GS.TSKH. Nguyễn Văn Ðàn

19.        PGS.TS. Nguyễn Thành Đô

20.        TS. Kiều Khắc Ðôn

21.        PGS.TS. Nguyễn Bá Ðức

22.        GS. Vũ Ðình Hải

23.        GS.TS. Lê Ðức Hinh

24.        ThS. Lê Thị Hường Hoa

25.        PGS.TS. Tạ Thị Ánh Hoa

26.        BSCKII. Lê Văn Hoành

27.        PGS.TS. Hoàng Kim Huyền

28.        GS.TSKH. Hoàng Tích Huyền

29.        ThS. Phạm Minh Hưng

30.        ThS. Nguyễn Thị Hương

31.        ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

32.        GS. Nguyễn Ðình Hường

33.        PGS.TS. Phạm Gia Khải

34.        BS. Vũ Tuấn Khanh

35.        PGS. Vũ Khánh

36.        PGS. Doãn Huy Khắc

37.        DSCKII. Nguyễn Khiết

38.        TS. Vũ Ngọc Kim

39.        GS.TS. Nguyễn Khắc Liêu

40.        GS.TS. Lê Huy Liệu

41.        PGS.TS. Hoàng Gia Lợi

42.        GS.TS. Hồ Hữu Lương

43.        ThS. Nguyễn Thị Phương Mai

44.        ThS. Nguyễn Tuyết Mai

45.        PGS. Phạm Duy Mai

46.        GS.TSKH. Nguyễn Văn Mẫn

47.        BSCKII. Lê Minh

48.        TS. Ðoàn Hữu Nghị

49.        GS. Ðoàn Thị Nhu

50.        TS. Trương Văn Như

51.        TS. Nguyễn Vi Ninh

52.        GS.TS. Ðặng Hanh Phức

53.        DSCKI. Cao Thị Mai Phương

54.        PGS.TS. Trịnh Văn Quỳ

55.        TS. Giang Thị Sơn

56.        DSCKII. Trần Thị Lệ Sung

57.        BSCKII. Ðào Trần Thá

58.        ThS. Ðỗ Thị Thanh

59.        GS.TS. Lê Văn Thành

60.        TS. Nguyễn Văn Thị

61.        GS.TS. Trần Ðức Thọ

62.        TS. Huỳnh Kim Thoa

63.        PGS. Phương Ðình Thu

64.        GS. Nguyễn Thụ

65.        ThS. Hà Văn Thúy

66.        TS. Nguyễn Thị Xuân Thủy

67.        BSCKII. Nguyễn Văn Tiệp

68.        GS.TS. Lê Nam Trà

69.        GS.TSKH. Ðặng Ðức Trạch

70.        GS.TS. Nguyễn Khánh Trạch

71.        PGS.TS. Nguyễn Anh Trí

72.        PGS.TS. Lê Ngọc Trọng

73.        PGS. Ngô Gia Trúc

74.        PGS.TS. Phạm Long Trung

75.        PGS.TS. Lê Văn Truyền

76.        PGS.TS. Lâm Hồng Tường

77.        GS.TSKH. Nguyễn Thu Vân

78.        PGS.TS. Nguyễn Thị Vinh

79.        TS. Phùng Thị Vinh

80.        ThS. Ðào Thị Vui

81.        GS.TS. Nguyễn Văn Xang

BAN BIÊN SOẠN BẢN BỔ SUNG D­ƯỢC THƯ­ QUỐC GIA VIỆT NAM

                  1.     GS.TS. Trần Ngọc Ân

                  2.     TS. Nguyễn Quốc Bình

                  3.     PGS.TS. Tạ Văn Bình

                  4.     GS.TS. Lương Sỹ Cần

                  5.     PGS. Trần Văn Chất

                  6.     TS. Trịnh Hùng Cường

                  7.      DS. Đỗ Quý Diệm

                  8.      PGS. TSKH. Đỗ Trung Đàm

                  9.      GS.TS. Nguyễn Bá Đức

                  10.    GS.TSKH. Lê Đăng Hà

                  11.    GS. Vũ Đình Hải

                  12.    ThS. Nguyễn Thị Liên Hương

                  13.    DSCKII. Vũ Chu Hùng

                  14.    GS.TS. Lê Đức Hinh

                  15.    PGS.TS. Phạm Văn Hiển

                  16.    GS. Nguyễn Xuân Huyên

                  17.    PGS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền

                  18.    GS.TSKH. Hoàng Tích Huyền

                  19.    GS.TS. Hoàng Đức Kiệt

                  20.    ThS. Phan Quỳnh Lan

                  21.    PGS.TS. Đào Văn Long

                  22.    TS. Lê Thị Luyến

 

                  23.    ThS. Nguyễn Tuyết Mai

                  24.    GS. Đoàn Thị Nhu

                  25.    GS. Đặng Hanh Phức

                  26.    PGS. TS. Trịnh Văn Quỳ

                  27.    TS. Nguyễn Văn Rư

                  28.    PGS.TS. Nguyễn Trọng Thông

                  29.    TS. Vũ Thị Ngọc Thanh

                  30.    GS. Nguyễn Thụ

                  31.    PGS. Phương Đình Thu

                  32.    BSCKII. Nguyễn Văn Tiệp

                  33.    PGS. TS. Lê Văn Truyền

                  34.    PGS. TS. Nguyễn Anh Trí

                  35.    GS. TSKH. Nguyễn Thu Vân

                  36.    TS. Phùng Thị Vinh

                  37.    PGS. TS. Nguyễn Thị Vinh

                  38.    ThS. Đào Thị Vui

 

Your Chat Plugin code