Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Lời nói đầu


LỜI NÓI ĐẦU

Ðược sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác và phát triển quốc tế Thụy Ðiển (Sida), sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, với sự cộng tác nhiệt tình của các chuyên gia hàng đầu về y và dược, trong 4 năm (1998-2002), Ban chỉ đạo biên soạn Dược thư quốc gia Việt Nam đã hoàn thành việc tổ chức biên soạn cuốn Dược thư quốc gia Việt Nam (DTQG VN). Cuốn DTQG VN là tài liệu chính thức hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả do Bộ Y tế ban hành. DTQG VN bao gồm 20 chuyên luận chung giới thiệu những vấn đề tổng quát như tác dụng không mong muốn của thuốc, nguyên tắc dùng thuốc cho trẻ em, tương tác thuốc, ngộ độc và thuốc giải độc, dị ứng và cách xử trí... và 500 chuyên luận cho những thuốc thường dùng. Tên những thuốc này được gọi theo tên gốc (Generic) và tên chung quốc tế (International Nonproprietary Name - INN) để thuận tiện cho việc tra cứu và thống nhất khi đề cập đến những thuốc có cùng một hoạt chất. Trong từng chuyên luận về thuốc có giới thiệu về mã phân loại giải phẫu - điều trị - hóa học (Anatomic Therapeutic Chemical ATC), dạng thuốc, tính chất dược lý và cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và cách xử trí, liều lượng và cách dùng...

Các chuyên luận sau khi dự thảo đều được chuyên gia Thụy Ðiển và Trưởng Ban biên tập nhận xét, góp ý, được các chuyên gia đầu ngành thẩm định, bổ sung, sửa chữa và được các chuyên gia phản biện góp ý trước khi biên tập, hoàn chỉnh lần cuối cùng. Ðã có khoảng 160 chuyên gia trong ngành tham gia biên soạn, thẩm định, phản biện, góp ý cho bản thảo của quyển sách. Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập tại Quyết định 335/2000/QÐ-BYT ngày 11 tháng 02 năm 2000 đã nghiệm thu và đánh giá xuất sắc công trình biên soạn Dược thư quốc gia Việt Nam.

Mặc dù đã được tổ chức biên soạn một cách công phu và thẩm định chặt chẽ, nhưng do biên soạn lần đầu tiên, chắc chắn Dược thư quốc gia Việt Nam không tránh khỏi những thiếu sót. Ban chỉ đạo biên soạn DTQG VN xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của các chuyên gia y, dược đã tham gia biên soạn và cảm ơn sự góp ý, phê bình của các đồng nghiệp trong quá trình sử dụng để lần xuất bản tiếp theo, DTQG VN có chất lượng cao hơn.

Ban chỉ đạo biên soạn DTQG VN xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức biên soạn. Ban chỉ đạo biên soạn DTQG VN cũng xin cảm ơn Tổ chức Sida Thụy Ðiển, Chương trình Hợp tác y tế Việt Nam - Thụy Ðiển, Lĩnh vực Chính sách và Quản lý thuốc (ADPC) và các chuyên gia y tế Thụy Ðiển đã đóng góp lớn về mặt tài chính và kỹ thuật cho sự ra đời của DTQG VN. Ban chỉ đạo xin bày tỏ lời cảm ơn đến các cán bộ của Văn phòng Hội đồng Dược điển đã góp nhiều công sức cho việc tổ chức biên soạn và hoàn thành bản thảo.

TM. BAN CHỈ ÐẠO BIÊN SOẠN DTQG VN

TRƯỞNG BAN

PGS. TS. Lê Văn Truyền

 

Your Chat Plugin code